Politika privatnosti

Osobni podaci

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Svrha prikupljanja

Kao voditelj obrade, Grad Split (adresa: Obala kneza Branimira 17, 21000 Split; kontakt: web@split.hr) prikuplja osobne podatke u svrhu poboljšanja kvalitete sadržaja i funkcionalnosti web stranica i u svrhu odgovora na upite postavljene od strane posjetitelja. Pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka sadržana je u članku 6. stavku 1. točkama (b) i (f) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća (Opća uredba o zaštiti podataka).

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

Osobni podaci koje posjetitelji upisuju prilikom postavljanja upita koriste se za buduću komunikaciju vezanu uz predmet upita. Slanje osobnih podataka je dobrovoljno. Ako posjetitelji odbiju upisati osobne podatke, neće biti moguće uspostaviti komunikaciju.

Podaci se pohranjuju u bazu podataka Grada Splita i čuvaju se najviše tri godine od završetka aktivnosti vezanih uz predmet komunikacije. U slučaju da predmetna komunikacija rezultira sklapanjem ugovora, podaci se čuvaju za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

Grad Split neće otkrivati osobne podatke trećoj strani, osim ako to ne predstavlja zakonsku obvezu.

Kolačići (cookies)

Grad Split zadržava pravo korištenja kolačića na svojim web stranicama.

Kolačić je informacija koju web stranica pohranjuje na računalo posjetitelja. Kolačići na ovim stranicama pohranjuju postavke vezane uz prilagođenost web stranice pojedinačnom posjetitelju, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kada se sljedeći put otvori ista web stranica, internetski preglednik šalje podatke iz kolačića koji pripadaju toj stranici. Web stranice koje koriste kolačiće ne mogu dobiti pristup informacijama koji im nisu omogućene i ne mogu pristupiti ostalim datotekama na računalu posjetitelja.

Kolačići se još koriste za praćenje i analizu korištenja i posjećenosti RIS-ovih web stranica. U tu se svrhu koriste usluge servisa Google Analytics.

Posjetitelj može samostalno zabraniti pohranjivanje kolačića na vlastitom računalu ili ih obrisati. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u postavkama internetskog preglednika.

U slučaju zabrane pohranjivanja kolačića, neće biti moguće koristiti neke od funkcionalnosti na ovim web stranicama.

Više o kolačićima.

Ostvarivanje prava

U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, posjetitelj ima pravo od Grada Splita zatražiti pristup osobnim podacima i njihov ispravak ili brisanje. Osim toga, posjetitelj ima pravo na ograničavanje obrade koja se na njega odnosi, na ulaganje prigovora na takvu obradu te pravo na prenosivost podataka.

Obrasci zahtjeva podnošenjem kojih ispitanici mogu zaštiti svoja prava vezana uz obradu osobnih podataka nalaze se na službenoj web stranici Grada Splita i dostavljaju se Službeniku za zaštitu osobnih podataka, na adresi Obala kneza Branimira 17, 21000 Split ili putem mail adrese: szop@split.hr.

Ako smatraju da su im prekršena prava vezana uz zaštitu osobnih podataka, posjetitelji mogu podnijeti prigovor nadzornom tijelu, osobito u državi članici EU u kojoj imaju uobičajeno boravište, u kojoj je njihovo radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja.

Nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj jest Agencija za zaštitu podatka sa sjedištem u Zagrebu, Martićeva ulica 14, e-mail: azop@azop.hr.