Reciklažna dvorišta

Lokacije reciklažnih dvorišta su na sljedećim adresama:

 1. Reciklažno dvorište Karepovac, Dračevac 122, Split
  (radno vrijeme od ponedjeljka do subote, 7 – 19 sati)
 2. Reciklažno dvorište Orišac, Put Orišca 9, Split
  (pon., sri., pet. 8-15 ; uto.čet. 11-18 ; sub. 8-13 ; Tel.099 543 58 68)
 3. Reciklažno dvorište Pujanke, Ulica Pujanke 67B, Split
  (Tel: 099 343 53 82, E-mail: reciklazno.pujanke@cistoca-split.hr)
  ( NOVO: Otvoreno je RD Pujanke >Više o projektu > )
 4. Reciklažno dvorište Kopilica, Ulica Kopilica 52, Split
  ( NOVO: Otvoreno je RD Kopilica >Više o projektu > )

 

Spremnici su jasno označeni bojom i natpisom za koju vrstu otpada su namijenjeni, a građani mogu odvojiti sljedeće vrste otpada: papir i karton, višeslojnu tetrapak ambalažu, PET boce, PP (gajbe i kanistre), PE LD i PE HD (folije), staklenu ambalažu, ravno staklo, automobilsko staklo, drvenu ambalažu, drvo – namještaj iz kućanstva, tekstil, metalnu ambalažu, željezo i obojene metale, električne i elektroničke uređaje.

Građevinski otpad možete odložiti u reciklažno dvorište za građevinski otpad na adresi Put kave 43 u Kaštel Sućurcu. Sve informacije o radnom vremenu i načinu zaprimanja otpada pronađite na internetskoj stranici www.reciklator.hr, kontakt broju +385 91 221 4013 ili na mail adresi info@reciklator.hr

S oporabiteljima koji su zainteresirani za preuzimanje neke od gore navedenih vrsta otpada Čistoća ima dogovor o preuzimanju sakupljenog otpada iz reciklažnog dvorišta na Karepovcu.

Zeleni otoci

Zeleni otoci su mjesta na javnoj površini gdje su smješteni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada. U gradu Splitu odvojeno prikupljamo papir, plastiku, staklo i tetrapak.

Saznajte gdje su:
Lokacije spremnika za papir i PET
Lokacije spremnika za staklo
Lokacije spremnika za tetrapak

Neispravni kontejner i/ili otpad odložen na nepredviđeno mjesto može se prijaviti u našu službu operative na broj telefona 323-740. Prijavljeni problem se u pravilu riješi slijedeći radni dan.

Mobilna reciklažna dvorišta

Kako bi omogućili odvajanje otpada i građanima koji žive na gusto naseljenom području gdje nema mjesta za reciklažna dvorišta osigurali smo mobilna reciklažna dvorišta. U mobilnim reciklažnim dvorištima moguće je odvojit staklo, plastiku, papir, metal, tetrapak, obuću i odjeću, tonere, baterije i lijekove

Mobilna reciklažna dvorišta se trenutno nalaze:

 1. GK Poljud (s južne strane stadiona, pored poligona autoškole)
 2. GK Mertojak (na križanju Žnjanske, Odeske i Biogradske ulice)
 3. GK Kocunar (Mosećka ulica, pored crkve sv.Luke)
 4. GK Lovret (na ulazu u parkiralište na Trgu HBZ)
 5. GK Sućidar (u Vitezovićevoj ulici, kod DV Latica)
 6. GK Mejaši (ulica Vrboran, okretište preko puta ambulante Kila)
 7. GK Kman (Šibenska ulica, parkiralište uz ulicu Domovinskog rata, kod k.br. 55)
 8. GK Neslanovac (u Hercegovačkoj ulici u blizini crkve sv. Marka).
 9. GK Brda, Petravićeva ulica (makadamski parking)
 10. GK Meje, Supilova ulica
Ni zeleni otoci kao ni (mobilna) reciklažna dvorišta ne predviđaju odlaganje miješanog komunalnog otpada i biootpada te iz tog razloga ne ispuštaju neugodne mirise, a time nisu privlačna glodavcima i drugim životinjama.

Mjesto obračuna korisnika

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13 i 73/17) te Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj 50/17) Grad Split zajedno s pružateljem komunalne usluge Čistoća d.o.o. obvezao se na uspostavu modela prikupljanja otpada na obračunskom mjestu korisnika, popularnog kao i model „od vrata do vrata“.

Ovaj model se već primjenjuje u obiteljskim kućama, gdje je situacija prilično jasna, a za primjenu ovog modela kod zgrada potreban je dodatni napor i definiranje određenih detalja.

Kako bi stanari spriječili da se u njihove spremnike ostavlja miješani komunalni otpad iz ostalih kotareva i ulica te samim time snose tuđe troškove odvoza otpada potrebno je da osiguraju prostore za spremnike koji neće biti dostupni ostalim građanima već samo njima i djelatnicima Čistoće. Osim spremnika za miješani komunalni otpad na mjestu obračuna korisnika u budućnosti će biti smješteni i spremnici za biootpad.