Reciklažna dvorišta

U reciklažnom dvorištu Karepovac, u spremnicima i boksovima, skladište se neke vrste otpada koje se mogu ponovno upotrijebiti.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je od ponedjeljka do subote od 7 do 19 sati. 

Spremnici su jasno označeni bojom i natpisom za koju vrstu otpada su namijenjeni, a građani mogu odvojiti sljedeće vrste otpada: papir i karton, višeslojnu tetrapak ambalažu, PET boce, PP (gajbe i kanistre), PE LD i PE HD (folije), staklenu ambalažu, ravno staklo, automobilsko staklo, drvenu ambalažu, drvo – namještaj iz kućanstva, tekstil, metalnu ambalažu, željezo i obojene metale, električne i elektroničke uređaje.

S oporabiteljima koji su zainteresirani za preuzimanje neke od gore navedenih vrsta otpada Čistoća ima dogovor o preuzimanju sakupljenog otpada iz reciklažnog dvorišta na Karepovcu.

Zeleni otoci

Zeleni otoci su mjesta na javnoj površini gdje su smješteni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada. U gradu Splitu odvojeno prikupljamo papir, plastiku, staklo i tetrapak.

Saznajte gdje su:
Lokacije spremnika za papir i PET
Lokacije spremnika za staklo
Lokacije spremnika za tetrapak

Neispravni kontejner i/ili otpad odložen na nepredviđeno mjesto može se prijaviti u našu službu operative na broj telefona 323-740. Prijavljeni problem se u pravilu riješi slijedeći radni dan.

Mobilna reciklažna dvorišta

Kako bi omogućili odvajanje otpada i građanima koji žive na gusto naseljenom području gdje nema mjesta za reciklažna dvorišta osigurali smo mobilna reciklažna dvorišta. U mobilnim reciklažnim dvorištima moguće je odvojit staklo, plastiku, papir, metal, tetrapak, obuću i odjeću, tonere, baterije i lijekove

Mobilna reciklažna dvorišta se trenutno nalaze:

  1. Poljud (s južne strane stadiona, pored poligona autoškole)
  2. Mertojak (na križanju Žnjanske, Odeske i Biogradske ulice)
  3. Gripe (križanje Vukovarske i Osječke ulice, u blizini “Higijenskog”)
  4. Kocunar (Mosećka ulica, na parkingu u blizini crkve Sv. Luke)
Ni zeleni otoci kao ni (mobilna) reciklažna dvorišta ne predviđaju odlaganje miješanog komunalnog otpada i biootpada te iz tog razloga ne ispuštaju neugodne mirise, a time nisu privlačna glodavcima i drugim životinjama.

Mjesto obračuna korisnika

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13 i 73/17) te Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj 50/17) Grad Split zajedno s pružateljem komunalne usluge Čistoća d.o.o. obvezao se na uspostavu modela prikupljanja otpada na obračunskom mjestu korisnika, popularnog kao i model „od vrata do vrata“.

Ovaj model se već primjenjuje u obiteljskim kućama, gdje je situacija prilično jasna, a za primjenu ovog modela kod zgrada potreban je dodatni napor i definiranje određenih detalja.

Kako bi stanari spriječili da se u njihove spremnike ostavlja miješani komunalni otpad iz ostalih kotareva i ulica te samim time snose tuđe troškove odvoza otpada potrebno je da osiguraju prostore za spremnike koji neće biti dostupni ostalim građanima već samo njima i djelatnicima Čistoće. Osim spremnika za miješani komunalni otpad na mjestu obračuna korisnika u budućnosti će biti smješteni i spremnici za biootpad.