Reciklažna dvorišta

Lokacije reciklažnih dvorišta su na sljedećim adresama:

 1. Reciklažno dvorište Karepovac, Dračevac 122, Split
  (radno vrijeme od ponedjeljka do subote, 7 – 19 sati)
 2. Reciklažno dvorište Orišac, Put Orišca 9, Split
  (pon.sri.pet. 8-15 ; uto.čet. 11-18 ; sub. 8-13 ; Tel.099-5435868)

Spremnici su jasno označeni bojom i natpisom za koju vrstu otpada su namijenjeni, a građani mogu odvojiti sljedeće vrste otpada: papir i karton, višeslojnu tetrapak ambalažu, PET boce, PP (gajbe i kanistre), PE LD i PE HD (folije), staklenu ambalažu, ravno staklo, automobilsko staklo, drvenu ambalažu, drvo – namještaj iz kućanstva, tekstil, metalnu ambalažu, željezo i obojene metale, električne i elektroničke uređaje.

Građevinski otpad možete odložiti u reciklažno dvorište za građevinski otpad na adresi Put kave 43 u Kaštel Sućurcu. Sve informacije o radnom vremenu i načinu zaprimanja otpada pronađite na internetskoj stranici www.reciklator.hr, kontakt broju +385 91 221 4013 ili na mail adresi info@reciklator.hr

S oporabiteljima koji su zainteresirani za preuzimanje neke od gore navedenih vrsta otpada Čistoća ima dogovor o preuzimanju sakupljenog otpada iz reciklažnog dvorišta na Karepovcu.

Zeleni otoci

Zeleni otoci su mjesta na javnoj površini gdje su smješteni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada. U gradu Splitu odvojeno prikupljamo papir, plastiku, staklo i tetrapak.

Saznajte gdje su:
Lokacije spremnika za papir i PET
Lokacije spremnika za staklo
Lokacije spremnika za tetrapak

Neispravni kontejner i/ili otpad odložen na nepredviđeno mjesto može se prijaviti u našu službu operative na broj telefona 323-740. Prijavljeni problem se u pravilu riješi slijedeći radni dan.

Mobilna reciklažna dvorišta

Kako bi omogućili odvajanje otpada i građanima koji žive na gusto naseljenom području gdje nema mjesta za reciklažna dvorišta osigurali smo mobilna reciklažna dvorišta. U mobilnim reciklažnim dvorištima moguće je odvojit staklo, plastiku, papir, metal, tetrapak, obuću i odjeću, tonere, baterije i lijekove

Mobilna reciklažna dvorišta se trenutno nalaze:

 1. Poljud (s južne strane stadiona, pored poligona autoškole)
 2. Mertojak (na križanju Žnjanske, Odeske i Biogradske ulice)
 3. Kocunar (Mosećka ulica, pored crkve sv.Luke)
 4. Lovret (na ulazu u parkiralište na Trgu HBZ)
 5. Sućidar (u Vitezovićevoj ulici, kod DV Latica)
 6. Neslanovac (u Hercegovačkoj ulici u blizini crkve sv. Marka)
 7. Kman (Šibenska ulica, parkiralište uz ulicu Domovinskog rata, kod k.br. 55)
Ni zeleni otoci kao ni (mobilna) reciklažna dvorišta ne predviđaju odlaganje miješanog komunalnog otpada i biootpada te iz tog razloga ne ispuštaju neugodne mirise, a time nisu privlačna glodavcima i drugim životinjama.

Mjesto obračuna korisnika

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13 i 73/17) te Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj 50/17) Grad Split zajedno s pružateljem komunalne usluge Čistoća d.o.o. obvezao se na uspostavu modela prikupljanja otpada na obračunskom mjestu korisnika, popularnog kao i model „od vrata do vrata“.

Ovaj model se već primjenjuje u obiteljskim kućama, gdje je situacija prilično jasna, a za primjenu ovog modela kod zgrada potreban je dodatni napor i definiranje određenih detalja.

Kako bi stanari spriječili da se u njihove spremnike ostavlja miješani komunalni otpad iz ostalih kotareva i ulica te samim time snose tuđe troškove odvoza otpada potrebno je da osiguraju prostore za spremnike koji neće biti dostupni ostalim građanima već samo njima i djelatnicima Čistoće. Osim spremnika za miješani komunalni otpad na mjestu obračuna korisnika u budućnosti će biti smješteni i spremnici za biootpad.