NOVO SPLITSKO RECIKLAŽNO DVORIŠTE OTVORENO NA PUJANKAMAReciklažno dvorište Pujanke, smješteno na adresi Ulica Pujanke 67, od danas je otvoreno za prihvat posebnih vrsta otpada iz kućanstva, koje se ne može odlagati u zelene otoke. Novo splitsko reciklažno dvorište vrijedno je 464.499,44 eura, od čega EU sufinanciranje iz Kohezijskog fonda iznosi 389.520,95 eura.

Otpadni metal, staklo, plastika, tekstil, baterije i akumulatori, boje, lijekovi, elektronički uređaji, … Dug je niz različitih predmeta čijim odgovornim odlaganjem nakon upotrebe možemo povećati kvalitetu okoliša u kojem živimo, a na Pujankama, jednako kao i dosad u reciklažnim dvorištima na Karepovcu i Orišcu, građani Splita imaju pravo na besplatno odlaganje, bez naknade.

Gradonačelnik Ivica Puljak na završnoj konferenciji ovog EU projekta, koja je označila i početak rada samog dvorišta, rekao je kako se dosadašnje korištenje postojećih reciklažnih dvorišta od strane građana pokazalo jako uspješnim.

„Pozivam građane da koriste i ovo novo reciklažno dvorište. Grad nastavlja dalje sa izgradnjom nove infrastrukture za odlaganje otpada. Dosadašnje analize pokazuju kako naši građani sve više prihvaćaju odvajanje otpada“, poručio je gradonačelnik.

NOVO SPLITSKO RECIKLAŽNO DVORIŠTE OTVORENO NA PUJANKAMAU ime Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u ulozi posredničkog tijela u projektu uzvanicima se obratio državni tajnik Mile Horvat kazavši kako su reciklažna dvorišta i gospodarenje otpadom važna karika integriranog, kružnog gospodarstva u okviru Zelenog plana Europske unije.

„Posebno zadovoljstvo je što se  u Splitu dovršava još jedno reciklažno dvorište, ono na Kopilici, koje je također sufinancirano sredstvima EU-a, a unutar poziva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Spomenuto reciklažno dvorište u vrijednosti je oko 570 tisuća eura. Dakle, reciklažna dvorišta omogućit će da grad Split reciklira veće količine otpada“, naveo je, među ostalim, tajnik Horvat.

NOVO SPLITSKO RECIKLAŽNO DVORIŠTE OTVORENO NA PUJANKAMA

 

Direktor Čistoće d.o.o. Split Ivica Karoglan iznio je neke tehničke podatke.

„Prikupljat će se otpad koja proizvedu kućanstva, a prikupljanje je besplatno. Usporedbe radi, reciklažno dvorište Orišac 2021. godine dnevno je posjećivalo 12 građana. 2022. bilježimo 48 dnevnih posjeta. Ovom prigodom pozivam sve građane Splita da recikliraju otpad“, poručio je direktor Čistoće.

Završnoj konferenciji projekta prisustvovali su i predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao posredničkog tijela u sustavu upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova,  Slavica Lulić i Tihana Marić.

Na ovom projektu radili su tvrtka Inero d.o.o. kao izvođač radova, tvrtka Bold d.o.o. kao projektant i projektantski nadzor, tvrtka Trigonal d.o.o. kao stručni nadzor i tvrtka Atest plus d.o.o. kao koordinatora zaštite na radu prilikom izvođenja radova.

Radno vrijeme novog splitskog Reciklažnog dvorišta je od 8 do 18 sati, svakog dana osim nedjelje. Prilikom ulaska građani su dužni predočiti osobnu iskaznicu.

 

NOVO SPLITSKO RECIKLAŽNO DVORIŠTE OTVORENO NA PUJANKAMA


O PROJEKTU:

Reciklažno dvorište Pujanke izgrađeno je na k. č. z. 3652/28 K. O. Split, Ulica Pujanke 67 B površine 1.520 m2 od čega korisna površina reciklažnog dvorišta iznosi oko 800 metara kvadratnih. Za Reciklažno dvorište „Pujanke“ je ishođena pravomoćna Uporabna dozvola 2. ožujka 2023. godine te je isto Zaključkom Gradonačelnika Grada Splita predano na upravljanje i održavanje tvrtki Čistoći d. o. o. Split.

Preuzimanje i gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu obavlja se na otvorenom i zatvorenom prostoru u zasebnim spremnicima za svaku pojedinu vrstu otpada te udovoljava svim uvjetima koji su propisani odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22). U reciklažno dvorište zaprima se 51 vrsta otpada.

Stavljanjem u funkciju reciklažnog dvorišta Pujanke uvelike će se povećati količina odvojeno prikupljenog otpada, ali će se doprinijeti i povećanju stope reciklabilnog komunalnog otpada iz kućanstva te smanjenju količine otpada koja se trajno odlaže na gradsko odlagalište Karepovac.

 

Više informacija o reciklažnim dvorištima i odvajanju otpada možete pronaći na web stranicama https://otpadnijesmece.split.hr/ te https://www.cistoca-split.hr/ .

 

Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Pujanke“ sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 3.499.771,00 HRK / 464.499,44 EUR, dok EU sufinanciranje projekta iznosi 2.934.845,61 HRK / 389.520,95 EUR. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je u lipnju 2021. godine, dok je izgradnja reciklažnog dvorišta započela u srpnju 2022.