Projekt “Otpad nije smeće!” predstavlja prvu cjelovitu i promišljenu izobrazno-edukativnu kampanju o sustavu održivog gospodarenja otpadom na području Splita koja uključuje sve građane grada Splita (opću populaciju) na način koji formom i sadržajem prati njihove specifične potrebe.

Cilj projekta je kroz različite komunikacijske platforme i alate – od klasičnih letaka i brošura, različitih vrsta plakata, preko javnih tribina i događanja, igrokaza, edukacija, radionica, radio i TV emisija, radio spotova, pa sve do aplikacija, mrežnih stranica, bannera na internet portalima i multimedije (animiranog filma i videa, audio knjige), stvoriti specifičan komunikacijsko-edukacijski ekosustav koji će omogućiti značajan iskorak u educiranosti ciljnih skupina o održivom gospodarenju otpadom.

Poseban naglasak stavlja se na edukaciju predškolske i školske djece koji predstavljaju građane budućnosti, a koji najlakše mogu usvojiti dobre navike i prenijeti ih svojim ukućanima. Projektom je predviđena sustavna evaluacija i praćenje učinka projektnih aktivnosti na ciljne skupine.

Također, kroz kontinuiranu izobrazno-edukativnu kampanju o smanjivanju količine otpada u kućanstvu, njegovom pravilnom razvrstavanju, ponovnoj upotrebi predmeta i kućnom kompostiranju, a sve s ciljem uspostave održivog sustava gospodarenja otpadom u kojem institucije i građani imaju savjesnu i aktivnu ulogu u smanjenju količine otpada i povećanju stope razvrstavanja, stanovnici Splita promijenit će percepciju o vlastitoj ulozi u sustavu i dosadašnje suboptimalne navike po pitanju održivog gospodarenja otpadom.

Projekt će doprinijeti da se otpad započne percipirati kao vrijedan resurs koji ispravnim gospodarenjem stvara dodanu ekonomsku vrijednost u zajednici i otvara pristup svijesti tzv. cirkularne ekonomije, dok je održivo gospodarenje otpadom nužan uvjet za zaštitu okoliša, najvažnijeg resursa kojeg posjedujemo. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 2.861.524,75 kn, a iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava Gradu Splitu je 2.325.521,78 kn.

VIZUALNI IDENTITET
BROŠURE
LETCI
PLAKATI
BANNERI

Banner – razdvajanje

Banner – ponovna uporaba

Banner – kompostiranje

Banner – sprečavanje

ANKETNO ISTRAŽIVANJE