U srijedu, 22. svibnja, u amfiteatru Zgrade tri fakulteta (Kemijsko-tehnološkog, Prirodoslovno-matematičkog i Pomorskog) održana je prva od ukupno šest specijalnih tribina koje se provode u sklopu projekta „Otpad nije smeće“, u organizaciji Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce.

Tema je bila kućno kompostiranje, o kojem su govorile dugogodišnja suradnica Udruge Sunce Split, Dada Lerotić i izvršna direktorica Sunca Gabrijela Medunić-Orlić.

Posjetitelje, od kojih su najbrojniji bili studenti i profesori Kemijsko-tehnološkog fakulteta te članovi Alumni udruga s KTF-a i Ekonomskog fakulteta, najviše je zanimao sadržaj kompostera, odnosno što se smije, a što ne smije kompost

irati, kao i u kojem omjeru. Publika je imala priliku čuti stručne savjete i zanimljive podatke o načinu zbrinjavanja kućnog biootpada u vrtovima te u malim komposterima koji se mogu držati u stanu i načinu njihova održavanja. Predavačice su demonstrirale izradu komposta te su iznijele detalje o najpoželjnijim uvjetima za ispravno održavanje kompostišta, kao što su primjerice idealna temperatura i lokacija.

Posjetitelji su za kraj izrazili žaljenje što na području grada Splita još nije osigurano prikupljanje biootpada te ne postoji kompostana koja bi zbrinjavala tako prikupljeni biootpad.

Nakon brojnih pitanja i komentara posjetitelja, održan je prigodni domjenak uz druženje.

Osim specijalnih tribina, u sklopu projekta „Otpad nije smeće“ koji provode Grad Split i Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce u cilju educiranja građana o održivom gospodarenju otpadom, održavaju se i redovite tribine u gradskim kotarevima. Raspored i  mjesto održavanja tribina možete vidjeti na web stranici Grada Splita te na Facebooku Udruge Sunce Split.