Novosti

Jesenski ciklus radionica za djecu na temu otpada

od 18. rujna, 2019 No Comments

U sklopu aktivnosti predviđenih projektom „Otpad nije smeće“ Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce nastavlja s provedbom radionica za djecu i mlade te njihove edukatore na temu otpada. Tijekom rujna i listopada će za učenike osnovnih i srednjih škola te za predškolce biti organizirane nove, zanimljive radionice o odvajanju otpada i kompostiranju te načinima za sprječavanje nastanka otpada i ponovnu upotrebu predmeta.

Prva radionica bit će održana u četvrtak, 19. rujna u OŠ Mertojak, a namijenjena je učenicima nižih razreda OŠ. Na radionici će poseban naglasak biti na temi „Kućno kompostiranje“ budući je ova osnovna škola izrazila želju za izradom vanjskog kompostišta u školskom vrtu. U nastavku programa učenici će imati priliku sudjelovati u izradi kompostišta, igračaka od plastičnih vrećica i raznih drugih igara koje imaju za cilj približiti djeci tematiku otpada na zabavno edukativan način.
Djeca i odgajateljice iz DV Marjan također će imati priliku naučiti korisne stvari kroz igru, sudjelujući na radionicama osmišljenima posebno za njih.

Učenicima viših razreda OŠ Žnjan Pazdigrad će kroz mjesec listopad u prostorijama Udruge Sunce Split biti održana prezentacija o načinima na koji možemo smanjiti stvaranje svakodnevnog otpada u kućanstvu i ponovno upotrijebiti stare stvari u novu svrhu te će moći vidjeti iz prve ruke kako zaposlenici Sunca odvajaju svoj otpad u uredu. Nakon prezentacije predviđen je posjet splitskom odlagalištu otpada Karepovac, kao i reciklažnom dvorištu u sklopu odlagališta. Zatim će se pridružiti svojim vršnjacima u Osnovnoj školi Kamen Šine, gdje će im učenici te škole pokazati njihovo školsko kompostište te kako ga održavati.

Srednjoškolci splitske Zdravstvene škole i Srednje tehničke prometne škole sudjelovati će na radionici istog sadržaja kao i njihovi kolege iz OŠ Žnjan Pazdigrad te će nakon prezentacije i posjeta odlagalištu otpada i reciklažnom dvorištu Karepovac, posjetiti Osnovnu školu Žnjan Pazdigrad. U suradnji s učenicima ove osnovne škole i uz mentorstvo Udruge Sunce sudjelovati će u izradi vanjskog kompostišta i naučiti što je to organski otpad, što možemo kompostirati te kako nastaje koristan humus.

Po završetku radionica za djecu biti će održane radionice za nastavnike i odgajateljice iz uključenih škola i vrtića koji će putem ovih radionica steći znanja o tematici otpada koja mogu dalje prenositi novim generacijama djece.