U sklopu EU projekta „Otpad nije smeće!“ Grad Split, u suradnji s umjetničkom organizacijom „Produkcijom Z“ iz Splita, počinje jesenski ciklus predstava za predškolsku djecu i djecu nižih razreda škole na temu održivog gospodarenja otpadom „KEKO EKO“.

Predstava naziva „KEKO EKO“ želi prvenstveno upoznati djecu s očuvanjem okoliša. Djecu koja bacaju otpatke smetlar Keko pokušava naučiti kako se treba ponašati. Djeca odluče osnovati udrugu Eko… Priču prate songovi sa duhovitim i edukativnim tekstovima.

Predstave se izvode:

četvrtak 26.9.2019.
10.00 – DV MANDALINA, Put sv.Mande 11
11.30 – OŠ BRDA, Put Brda 2
12.45 – OŠ KMAN KOCUNAR, Benkovačka 10

petak 27.9.2019.
11.00 – DV PINOKIO, Šegedinova 18
12.45 – OŠ SUĆIDAR, Perivoj Ane Roje 2

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.