U ponedjeljak, 21. listopada 2019. u dvorani Županijske komore Split HGK-a, održana je javna tribina o kompostiranju, na kojoj su posjetitelji mogli čuti brojne zanimljivosti o praksi odvojenog prikupljanja biorazgradivog otpada na otoku Krku te o programu „Dalmatia Green“ – ekološkom certifikatu za privatne iznajmljivače Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce.

Tehnički direktor komunalnog poduzeća otoka Krka – Ponikve eko otok Krk d.o.o. , Dejan Kosić u svom predavanju kazao je kako je na Krku odvojeno prikupljanje otpada počelo još 2005. godine, a prošle je godine čak 55 posto otpada prikupljeno odvojeno – kroz sustav prikupljanja frakcija papira, plastike i stakla „od vrata do vrata“. Tako visokom postotku znatno je doprinijelo opremanje svih domaćinstava s dva tipa spremnika: smeđim za biorazgradivi otpad i zelenim za miješani komunalni otpad. Od 2017. godine svim kućanstvima dijele se spremnici za plastiku i sitne metale, papir, karton i tetrapak te staklo. Neki od neizravnih prihoda takvog sustava gospodarenja otpadom su smanjena nezaposlenost i ušteda računa za komunalne usluge. Osim toga, otok Krk upravo zahvaljujući odvojenom zbrinjavanju otpada, postaje ekološki prihvatljiva turistička destinacija, naglasio je Dejan Kosić.

U javnoj kompostani otoka Krka proizvodi se kompost prve klase, i to od biootpada iz kantina, ugostiteljskih i turističkih objekata, kućanstava, prerade grožđa i maslina (komina), te vrtova i parkova. Planirana je i nadogradnja kompostane, kako bi se pročišćavanjem mulja iz otpadnih voda mogao dobiti kompost treće klase. Odvoz biorazgradivog i zelenog otpada, ali i ostalih frakcija otpada iz naselja na otoku Krku uređen je kalendarom odvoza za svaki tip frakcije.

Izvršna direktorica Udruge Sunce Split, Gabrijela Medunić-Orlić, upoznala je okupljene s „Dalmatia Green“ programom okolišno odgovornog upravljanja, koji je osnovan kao odgovor na negativne utjecaje turizma na okoliš, posebno tijekom ljetnih mjeseci. U okviru programa predstavljen je certifikat za privatne iznajmljivače, koji su odlučili ozeleniti svoje poslovanje. Za dobivanje certifikata potrebno je zadovoljiti određeni broj kriterija. Jedan od njih je „smanjenje stvaranja, odvojeno prikupljanje i recikliranje otpada“ koji podrazumijeva vrtno kompostiranje (ukoliko objekt ima vrt) te odvajanje barem dvije vrste otpada. Biootpad bi se trebao odlagati u kartonske vrećice ili spremnik za privremeno prikupljanje biootpada („Organko“), čiji se sadržaj zatim prazni izravno na kompostište.

Snimku tribine možete pogledati na našem Youtube kanalu: