Na Ekonomskom fakultetu u Splitu u utorak 22.10.2019. započeo je besplatan program edukacije pod nazivom „Zimska škola: Perspektiva održivog razvoja u urbanim sredinama“.

Program je omogućio Grad Split u sklopu EU projekta Shaping fair cities, a provodi ga Ekonomski fakultet. Program je okupio studente s brojnih sastavnica Sveučilišta u Splitu te nekoliko već zaposlenih građana Splita kojima je zajednička želja za proširivanjem znanja o održivom razvoju.

Okupljene sudionike Zimske škole pozdravila je dekanica Ekonomskog fakulteta prof. Maja Fredotović, zatim, voditelj programa prof. Vinko Muštra te predstavnici Službe za međunarodne i EU projekte Grada Splita, koji su i ukratko predstavili projekt Shaping fair cities te UN-ovu Agendu 2030 koja je u središtu projekta.

Sudionike do 5.12.2019., do kada je predviđeno trajanje programa, očekuje još niz zanimljivih predavanja o temama održivog razvoja, koje će im prenijeti profesori splitskog Sveučilišta, ali i inozemni stručnjaci s istraživačkog centra Nordregio.

Projekt Shaping fair cities sufinanciran je iz programa DEAR Europske unije, a Grad Split sudjeluje kao jedan od partnera. Cilj projekta je razrada aktivnosti vezanih za Agendu 2030 i razvoj ciljeva održivog razvoja (Sustainable development goals – SDG) kojima se promovira ključna uloga aktivne lokalne uprave za doprinos društvenoj, ekonomskoj i ekološkoj dimenziji održivog razvoja.

Aktivnosti Grada Splita u projektu su aktivnija suradnja lokalne uprave s civilnim društvom i drugim sudionicima javnog života, izrada Lokalnog plana za provedbu Agende 2030, održavanje edukacija, radionica, provođenje medijske kampanje s ciljem podizanja razine osviještenosti građana o socijalno osjetljivim problemima i skupinama poput osoba s invaliditetom, starijih i nemoćnih osoba, pripadnika nacionalnih manjina, žena, beskućnika, mladih s devijantnim ponašanjem. Partneri u projektu su Emilia Romagna Region, Grad Forlì, udruga žena Forlì, Sveučilište u Bolonji, Grad Patras, Grad Iasi, Grad Split, Grad Poznan, Grad Falkopin, Grad Modena, Grad Vejle, Generalitat Valenciana, Grad Pemba, Grad Alicante i Grad Scutari.

Novosti o projektu možete pratiti na web i Facebook stranici projekta.