Tribine u gradskim kotarima i mjesnim odborima su namijenjene svim građanima Splita, a cilj je educirati ih o tematici otpada, načinima kako smanjiti količinu otpada i kako ga pravilno odvajati. Građani će imati mogućnost pitati sve što ih zanima o sustavu gospodarenja otpadom u gradu te iznijeti probleme i dobiti savjete. Osim savjeta svi sudionici će dobiti na poklon promotivnu vrećicu te će moći uzeti korisne brošure.

U nastavku donosimo raspored tribina za studeni 2019. godine:
1. Mo Donje Sitno, Hrvatskih dragovoljaca 48, Donje Sitno – 4.11. u 18h
2. GK Šine, Josipova 2 – 11.11. u 18h
3. GK Mejaši (OŠ Mejaši), Mejaši 20 – 13.11. u 18h
4. Mo Srinjine, Mosorska 33 – 18.11. u 18h
5. GK Kman, Šibenska 27 – 19.11. u 18h
6. GK Sirobuja, Mandićeva 34 – 20.11. u 18h
7. GK Visoka, Cesta mira 3 – 27.11. u 18h
8. Mo Gornje Sitno, Svetog Roka 11 – 28.11. u 18h

Organizacija javnih tribina je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 2.861.524,75 kn, a iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava Gradu Splitu je 2.325.521,78 kn. Javne tribine provodi Udruga Sunce u sklopu projekta Grada Splita “Otpad nije smeće!”.