U utorak, 26. studenoga 2019. s početkom u 18.00 sati u Klubu zona (Info zona, Jerina ulica 1, Split) bit će održana javna tribina o ponovnoj upotrebi predmeta. Tribina se održava u sklopu projekta Otpad nije smeće!, čiji je cilj educiranje građana o održivom gospodarenju otpadom.

Jedan od predavača na tribini je Marijan Galović, osnivač Instituta za ruralni razvoj i tehnologiju i autor Smjernica za implementaciju plana gospodarenja otpadom u RH, koje uključuju ponovnu upotrebu predmeta.

O restauraciji rabljenog namještaja govorit će Andrea Bujas i Aleš Župan iz Reto centra Split.

Ponovnim korištenjem predmeta ili proizvoda – u istu ili novu svrhu, produžavamo njihovo trajanje i smanjujemo količinu proizvedenog otpada. Osim toga, ponovnom upotrebom pozitivno utječemo na prirodu i okoliš, kao i društvo u cjelini. Nažalost, jedna od negativnosti suvremenog života koja slijedi masovni konzumerizam je odbacivanje predmeta, i to onih koji se – uz manje ili veće preinake, mogu ponovno koristiti.

Na tribini će biti predstavljen i rad centara za ponovnu upotrebu predmeta.