Tribine u gradskim kotarima i mjesnim odborima su namijenjene svim građanima Splita, a cilj je educirati ih o tematici otpada, načinima kako smanjiti količinu otpada i kako ga pravilno odvajati. Građani će imati mogućnost pitati sve što ih zanima o sustavu gospodarenja otpadom u gradu te iznijeti probleme i dobiti savjete. Osim savjeta svi sudionici će dobiti na poklon promotivnu vrećicu te će moći uzeti korisne brošure.

U nastavku Vam donosimo raspored tribina koje održavamo u gradskim kotarima i mjesnim odborima u mjesecu prosincu na temu otpada, u sklopu gradskog projekta Otpad nije smeće:

– MO Kamen, Sv. Mihovila 52, Kamen– 5.12. u 18h
– MO Stobreč (OŠ Stobreč), Ivankova 13, Stobreč – 10.12. u 17.30h
– GK Grad, Bernardinova 1 – 11.12. u 18h

Organizacija javnih tribina je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 2.861.524,75 kn, a iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava Gradu Splitu je 2.325.521,78 kn. Javne tribine provodi Udruga Sunce u sklopu projekta Grada Splita “Otpad nije smeće!”.