Čistoća Split nastavila je s postavljanjem mobilnih reciklažnih dvorišta na području grada Splita.

Jedno takvo dobili su stanovnici Gradskog kotara Kocunar. Mobilno reciklažno dvorište na kojem građani mogu odložiti staklenu ambalažu, metal, tonere, papir, karton, odjeću, plastičnu ambalažu, višeslojnu tetrapak ambalažu i baterije nalazi se u Mosećkoj ulici, u blizini crkve sv. Luke.

Drugo mobilno reciklažno dvorište postavljeno je u Vukovarskoj ulici, u blizini Sportskog centra Gripe pored stanice s javnim biciklama.

Lokacije reciklažnih dvorišta će se mijenjati prema potrebama građana, a Grad Split će prema Planu gospodarenja otpadom izgraditi i druga reciklažna dvorišta. Popis svih lokacija na kojima se nalaze reciklažna dvorišta te ostala mjesta na kojima možete odložiti otpad možete vidjeti na idućem linku.