Izvršena je isporuka spremnika iz Grupe 3. – metalni spremnici za biootpad u postupku nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Nakon isplate i potpisivanja Ugovora o preuzimanju spremnika Grad Split će u suradnji s Čistoćom d.o.o. Split na ulice postaviti ukupno 1750 nova spremnika za odvojeno prikupljanje biootpada. Više o statusu aktivnosti u postupku javne nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada pročitajte na sljedećem linku. Do sada smo na ulice postavili 42 metalna spremnika za staklo te se trenutno postavlja ukupno 1750 spremnika za plastiku i papir.

Podsjećamo, Grad Split sudjeluje u projektu Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada koji se financira u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.2020. Specifičnog cilja 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) objavio je dana 27. studenog 2018. godine ograničeni pregovarački postupak poziva na dostavu projektnih prijedloga za projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i to: otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada. Jedini prihvatljivi prijavitelj je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ime 407 jedinica lokalne samouprave koje su iskazale interes i ispunile uvjete za ovaj projekt.

Više o projektu možete pročitati na sljedećem linku, a količine spremnika koje pripadaju Gradu Splitu možete vidjeti u priloženoj tablici.

Izvršena isporuka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada - Grupa 3

Prihvatljivi troškovi nabave spremnika iznose 13.541.250,00 HRK dok se sukladno preuzetim obvezama iz Ugovora, Grad Split obvezao sudjelovati u prihvatljivim troškovima u visini od 15% sredstava, najviše do 2.031.187,50 HRK.

Izvršena isporuka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada - Grupa 3