Temeljem ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava EU fondova, Grad Split podnio je projektnu prijavu za sufinanciranjem projekta Sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac. Provedba projekta traje 84 mjeseca, započela je 1. siječnja 2017., a traje do 31. prosinca 2023. Ukupna vrijednost projekta je 289.007.799,65 HRK (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 212.911.657,18 HRK (s PDV-om). Bespovratna sredstva koja se mogu ‘povući’ uspješnom prijavom su 127.746.994,31 HRK (s PDV-om).

Opći cilj projekta je povećati kvalitetu života na području grada Splita sa smanjenim štetnim utjecajem na okoliš i ljudsko zdravlje, a specifični je cilj razviti ekološki prihvatljiv integrirani sustav gospodarenja otpadom s poticanjem zasebnog prikupljanja korisnih sirovina, obrade i iskorištavanja preostalog miješanog otpada te zbrinjavanje preostalog otpada na odgovarajući način i u skladu sa zakonskom regulativom, a do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom  Lećevica.

Projekt sanacije će se provesti kroz sedam elemenata od kojih je prvi element već dovršen te je obuhvaćao djelomični iskop, premještanje i konačno oblikovanje postojećeg otpada na odlagalištu Karepovac, dok će se ostali elementi provesti u narednom periodu, sve do 31. prosinca 2023. godine.

Projekt, koji je već u provedbi i financiran je sredstvima proračuna,  usklađen je sa strateškim odrednicama na europskoj i lokalnoj razini, a financijska potpora EU fondova nužna je zbog ispunjenja cjelovitog projekta sanacije i integracije sustava gospodarenja otpadom odlagališta Karepovac do njegova zatvaranja.