U sklopu projekta Shaping fair cities u suradnji s udrugom ODRAZ – Održivi razvoj zajednice u Sveučilišnoj knjižnici Grad Split je 5. listopada 2020. godine održao prvu radionicu za zainteresirane građane i druge relevantne dionike kao što su npr. udruge s različitih područja djelovanja, inicijative, privatni sektor i dr. Cilj radionica je povećati kapacitete lokalnih dionika i raditi na prepoznavanju i boljem uključivanju i dogovoru oko provedbe Ciljeva održivog razvoja u Splitu.

Također, 7. listopada 2020. godine održan je i trening za državne, lokalne i javne službenike te kreatore politika i aktiviste u svrhu jačanja kapaciteta i proširivanja znanja o načelima održivog razvoja te načinu provedbe UN-ovih ciljeva održivog razvoja.

Međunarodni projekt Shaping fair cities – Integrating Agenda 2030 within local policies sufinancirala je Europska unija iz Europe Aid, DEAR-Development and Education and Awareness Raising programa, a ukupna vrijednost projekta je 3.735.690,00 Eura.Cilj projekta je razraditi ciljeve i aktivnosti vezane za UN-ovu Agendu 2030 (Transformacija našeg svijeta: Agenda 2030. Za održivi razvoj) i provedba Ciljeva održivog razvoja (Sustainable development goals – SDGs); kao i podizanje svijesti, poboljšavanje razumijevanja te aktivnija uključenost lokalne samouprave, udruga i građana u identifikaciju ciljeva održivog razvoja relevantnih za lokalno područje. Projektom se promovira ključna uloga aktivne lokalne samouprave i decentralizirane suradnje za doprinos društvenoj, ekonomskoj i okolišnoj dimenziji održivog razvoja.

Termin sljedeće radionice je 2. studenog 2020. dok su preostali termini treninga 3. i 11. studenog. 2020. godine. Ukoliko spadate u neku od nabrojenih skupina pošaljite nam e-mail na sfc@split.hr s Vašim imenom i prezimenom, organizacijom te kontakt telefonom kako bi Vas mogli uključiti u buduće treninge i radionice ukoliko epidemiološke mjere to budu dopuštale.

Više na www.shapingfaircities.eu | mail: SFC@split.hr

 

Održane prve radionice i treninzi u sklopu projekta "Oblikovanje fer gradova - integriranje Agende 2030. u lokalne politike”