Nakon administrativne obrade dokumentacije Grad Split u suradnji s Čistoćom d.o.o. Split je postavio na ulice HDPE spremnike iz Grupe 2 u postupku nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Ukupno 1750 novih spremnika za odvojeno prikupljanje plastike i papira je postavljeno na javnim površinama Grada Splita. Molimo građane da pripaze na zajedničku imovinu te pravilno odvajaju otpad.

Više o statusu aktivnosti u postupku javne nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada pročitajte na sljedećem linku.

Podsjećamo, Grad Split sudjeluje u projektu Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada koji se financira u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.2020. Specifičnog cilja 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) objavio je dana 27. studenog 2018. godine ograničeni pregovarački postupak poziva na dostavu projektnih prijedloga za projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i to: otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada. Jedini prihvatljivi prijavitelj je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ime 407 jedinica lokalne samouprave koje su iskazale interes i ispunile uvjete za ovaj projekt.

Više o projektu možete pročitati na sljedećem linku, a količine spremnika koje pripadaju Gradu Splitu možete vidjeti u priloženoj tablici.

Novi spremnici za papir i plastiku sufinancirani sredstvima iz EU na ulicama grada Splita

Prihvatljivi troškovi nabave spremnika iznose 13.541.250,00 HRK dok se sukladno preuzetim obvezama iz Ugovora, Grad Split obvezao sudjelovati u prihvatljivim troškovima u visini od 15% sredstava, najviše do 2.031.187,50 HRK.

Novi spremnici za papir i plastiku sufinancirani sredstvima iz EU na ulicama grada Splita