Ishođenjem pravomoćne građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta Pujanke od 16. siječnja 2021. godine, ostvareni su tehnički preduvjeti za mogućnost podnošenja projektne prijave na otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga u svrhu sufinanciranja projekta sredstvima Europske unije. Na taj je način reciklažno dvorište Pujanke postalo prvo reciklažno dvorište na području grada Splita koje je prijavljeno na sufinanciranje bespovratnim sredstvima Europske unije, a koja se mogu dodijeliti u maksimalnom iznosu od 85% ukupnih sredstava projekta.

Cilj projekta je izgraditi i opremiti reciklažno dvorište Pujanke sa svrhom doprinosa povećanju stope odvojeno prikupljenog otpada na području grada Splita i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Reciklažno dvorište stanovnicima grada Splita pružit će temeljnu infrastrukturu potrebnu za učinkovito odlaganje otpada, a prikupljanjem reciklabilnog otpada potiče se njegova ponovna uporaba i osiguravaju se preduvjeti za stvaranje kružnog gospodarstva kako bi se raspoloživi resursi koristili na pametan i održiv način. U sklopu projekta planirane su i edukativno-informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja građana s ulogom reciklažnih dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom te s pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima.

Projektnu prijavu izradila je Razvojna agencija Split – RaST na temelju tehničke dokumentacije pribavljene od strane gradske Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima te uz koordinaciju sa Službom za međunarodne i EU projekte. Projekt je prijavljen Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u sklopu Poziva za uspostavu reciklažnih dvorišta na temelju kojega se dodjeljuju sredstva iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupan iznos projektne prijave je 3.499.771,00 kuna, dok je bespovratna sredstva moguće ostvariti u maksimalnom iznosu od 2.974.805,35 kuna.