Nakon što su završeni radovi na izgradnji Reciklažnog dvorišta Orišac, ishođena je i pravomoćna Uporabna dozvola čime se došlo korak do njegova stavljanja u funkciju. Reciklažnim dvorištem Orišac, čija je vrijednost 4 milijuna i 600 tisuća kuna, upravljat će gradska tvrtka Čistoća nakon dovršetka formalne procedure, a po upisu u Očevidnik ovo reciklažno dvorište započet će s radom.

Radove na izgradnji Reciklažnog dvorišta Orišac izvodila je tvrtka Kavelj d. o. o., dok je stručni nadzor nad radovima vršila tvrtka Meritum – inženjering d. o. o.

Spomenimo kako je i za Reciklažno dvorište Pujanke u prosincu 2020. godine ishođena je pravomoćna Građevinska dozvola, dok je za Reciklažno dvorište Kopilica pravomoćna Građevinska dozvola ishođena u veljači 2021. godine. Oba projekta su prijavljena na Poziv za dostavu projektnih prijedloga – Uspostava reciklažnih dvorišta objavljenom od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je u tijeku evaluacija projekta od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ukupna vrijednost prijavljenog projekta Reciklažno dvorište Pujanke iznosi 3.499.771,00 kn (s PDV-om) a ukupna vrijednost prijavljeno projekta Reciklažnog dvorišta Kopilica iznosi 5.195.042,20 kn (s PDV-om). Nakon evaluacije i potpisanog Ugovora o sufinanciranju, očekuje se sufinanciranje od strane EU u iznosu od 85%.

Ovime Grad Split aktivno radi na ispunjavanju zakonske obveze o uspostavi mreže reciklažnih dvorišta na području grada.