Pokazujući primjerom na koji način koristiti reciklažno dvorište, gradonačelnik Andro Krstulović Opara otvorio je danas Reciklažno dvorište Orišac vrijedno 5,3 milijuna kuna u koje građani Splita mogu odložiti ukupno 49 vrsta otpada. Otpadni metal, staklo, plastika, tekstil, baterije i akumulatore, građevinski otpad iz kućanstva, boje, lijekove, … dug je niz različitih predmeta čijim odgovornim odlaganjem nakon upotrebe možemo povećati kvalitetu okoliša u kojem živimo.

– Pozivam građane da svoj krupni otpad, opasni otpad, kante, ulja, baterije, plastiku, gumu, odlažu u ovom Reciklažnom dvorištu, kojeg danas otvaramo, a kojeg su građani Splita platili 5,3 milijuna kuna. Već u ovoj godini sagradit ćemo još dva ovakva dvorišta, na Pujankama i Kopilici i to uz sufinanciranje u visini od 85%, što primjerice za RD na Pujankama iznosi oko 3 milijuna kuna. Do kraja 2021. imat ćemo uspostavljen sustav 4 reciklažna dvorišta na području grada Splita, uključujući i ono na Karepovcu koje je u funkciji od 2011., a koje uskoro ide u modernizaciju vrijednu 400 tisuća kuna. Za preostala dva reciklažna dvorišta, na Sirobuji i TTTS-u u tijeku je izrada projektne dokumentacije, a sama izgradnja planirana je za početak 2022. godine – nabrojio je gradonačelnik Krstulović Opara te dodao kako ovakve stvari grad čine gradom. – Ozbiljan grad mora skrbiti o zdravlju svojih sugrađana, a to se radi i kroz skrb o okolišu. Jedan od projekata na koji sam najponosniji svakako je sanacija naše dugogodišnje sramote, odlagališta Karepovac. Usudili smo se, unatoč snažnim otporima i zahtjevima o zaustavljanju sanacije, otvoriti nešto što su građani 50 godina odbacivali od sebe, misleći da iskrcavanjem nerazvrstanih škovaca u kontejner prestaje njihova briga. Upravo suprotno, ta briga nam je došla na naplatu, platili smo je jako puno, zahvaljujući znanju mojih suradnika i za to smo osigurali visoka bespovratna sredstva. Danas Karepovac više nitko ne spominje kao ekološku bombu, more je čisto, nema više procjednih voda. Sad gradimo mrežu reciklažnih dvorišta, imamo 7 mobilnih, imamo Karepovac i Orišac, do kraja ove godine Pujanke i Kopilicu i do kraja 2022. Sirobuju i TTTS. Podižemo sustav koji je trebao biti podignut puno prije, no moji se prethodnici nisu s njim bavili, zato smo kasno krenuli. Ali siguran sam kako ćemo, nakon što ponudimo građanima mogućnost odvajanja u reciklažnim dvorištima, doći i do zadovoljavajućih postotaka u odvajanju otpadom – zaključio je gradonačelnik.

Čistoća danas preuzima ovo Reciklažno dvorište i na usluzi smo svim građanima – najavio je i direktor Čistoće Lukša Regjo. Posebno je apelirao na građane da na javnim površinama ne ostavljaju građevinski šut, već da ga propisno odlažu u reciklažnim dvorištima. – Od najzapadnijeg dijela grada, od Meja ili Spinuta, do Orišca vam treba maksimalno 10 minuta, tako da nema više opravdanja za neodvajanje otpada i nekorištenje reciklažnog dvorišta – podvukao je direktor Regjo.

Građani otpad mogu odlagati besplatno, a radno vrijeme je ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 11 do 18 te subotom od 8 do 13.