Grad Split provodi međunarodni projekt Shaping fair cities čiji cilj je informiranje javnosti o problemima održivog razvoja, podrška građanskim akcijama te poticanje kritičkog razmišljanja koje će rezultirati mijenjanjem stavova i novim idejama. Sufinanciran je sredstvima Europske unije u sklopu DEAR programa (Development Education and Awarness Rasing) i promovira ključnu ulogu aktivne lokalne uprave i decentralizirane suradnje za doprinos društvenoj, ekonomskoj i ekološkoj dimenziji održivog razvoja.

“Provedba ovog projekta započela je u 2018. godini i tada smo bili prvi grad u Hrvatskoj te smo bili među rijetkima, većinom udrugama građana, koji su promovirali postizanje ciljeva održivog razvoja UN-ovog Programa o održivom razvoju, tj. Agendu 2030. Danas, nakon što smo dvije godine lokalno poduzimali korake da upoznamo građane, javnu upravu, civilno društvo, studente splitskog sveučilišta, kao  i druge brojne aktere s ciljevima Agende 2030. vidljivi su pomaci u razumijevanju i odlučnosti u ostvarivanju tih ciljeva. Također, iznimno mi je drago što nedavno  izglasana Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. podržava ostvarivanje ciljeva održivog razvoja Agende 2030. što nam daje osnovu za planiranje daljnjih aktivnosti ka postizanju ciljeva kroz buduće projekte Grada Splita”, izjavila je Radojka Tomašević, pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte.

Do sada su u suradnji s partnerima uspješno provedene radionice za civilni i javni sektor te zimska škola za studente. Provedena je i anketa o poznavanju ciljeva održivog razvoja među građanima te su organizirane fokus grupe s relevantnim akterima kako bi se izradio Lokalni plan provođenja Agende 2030.

Naglasak je stavljen na četiri od ukupno 17 ciljeva održivog razvoja na koje je projekt usmjeren. Izdvojena četiri cilja su:

  1.      Postizanje rodne ravnopravnosti (cilj #5)
  2.      Promicanje mirnih i uključivih društava (cilj #16)
  3.      Borba protiv klimatskih promjena (cilj #13)
  4.       Učiniti gradove uključivima, sigurnima, otpornima i održivima (cilj #11).

Tijekom cijelog razdoblja trajanja projekta Grad Split provodi kampanju s ciljem podizanja svijesti o Ciljevima održivog razvoja. Aktualna medijska kampanja uključuje outdoor oglašavanje (Citylight, oglašavanje na autobusnoj površini, B2 plakati), a uslijedit će i edukativna Facebook kampanja putem koje će građani moći osvojiti nagrade kao što su pokazna karta za Promet Split, godišnja pretplata za sustav javnih bicikli od Split parkinga te promotivne poklon pakete projekta. Projekt u okviru kojeg će se raditi na unapređenju suradnje lokalne uprave s civilnim društvom bit će predstavljen i video materijalom.

Važna je i suradnja s međunarodnim partnerima iz raznih zemalja iz Europske unije o kojoj je Toni Jerković, voditelj projekta, rekao sljedeće: “Ta suradnja nam je pružila mogućnost da vidimo primjere na koje načine različite zemlje rade na implementiranju mjera i planova provedbe Agende 2030., neki to čine bolje, a neki lošije od nas. Osobno smatram kako se ne bi trebali mjeriti s ostalima nego činiti sve što je u našoj moći, kako na osobnoj razini tako i na drugim razinama da bi u budućnosti dosegli ciljeve održivog razvoja koje smo si postavili. Čak i ako vidimo da su neki ciljevi nedostižni u zadanom roku smatram kako ne smijemo odustajati već nam to treba biti dodatna motivacija da dođemo što bliže do ostvarivanja zadanog cilja.”

Ukupna vrijednost ovog projekta je € 3.735.690,00, dok je Gradu Splitu dodijeljeno € 214.181,90 od čega je € 192.763,71 bespovratnih sredstava.