Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluke o financiranju dvaju reciklažnih dvorišta na području grada Splita koje je Razvojna agencija Split – RaST prijavila za sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU na Poziv za uspostavu reciklažnih dvorišta u siječnju i veljači ove godine.

Radi se o reciklažnim dvorištima Pujanke i Kopilica čija je ukupna projektna vrijednost 8,6 milijuna kuna, od čega će se 85% iznosa (7,3 milijuna kuna) sufinancirati bespovratnim sredstvima Europske unije.

Cilj projekata je izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta u svrhu doprinosa povećanju stope odvojeno prikupljenog otpada na području grada Splita i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Reciklažna dvorište stanovnicima grada Splita pružit će temeljnu infrastrukturu potrebnu za učinkovito odlaganje otpada i njegovu reciklažu, čime se potiče ponovna uporaba i osiguravaju preduvjeti za stvaranje kružnog gospodarstva i učinkovito raspolaganje resursima.

U sklopu projekata planirane su i edukativno-informativne aktivnosti kojima će se građane upoznavati s ulogom reciklažnih dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, kao i s pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Kopilica“ iznose 5.158.792,20 kuna, od čega su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 4.384.973,37 kuna, dok su ukupni prihvatljivi troškovi projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Pujanke“ 3.452.759,55 kuna, od čega su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 2.934.845,61 kuna.