Na račun Grad Splita Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja uplatilo je 33.476.669,00 kuna bespovratnih sredstava u sklopu EU projekta „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac“.

Navedena sredstva su rezultat kontrole Zahtjeva za nadoknadom sredstava br.1 koji je poslan Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost krajem siječnja 2021 godine. U sklopu Zahtjev za nadoknadom sredstava prijavljeni su troškovi Paketa A Faze 1, EU projekta „Sanacije odlagališta komunalnog otpada Karepovac“ koji su obuhvaćali radove preoblikovanja postojećeg otpada do projektom definiranih kvota te prekrivanje izravnavajući slojem mješovitog materijala, izgradnju novih ploha s iskopom i premještanje postojećeg otpada uz izgradnju prateće infrastrukture: hidrantske mreže s hidroforskom stanicom, crpne stanice s odvodnjom procjednih voda, vanjsku rasvjetu obodne prometnice, plato plinske stanice, izgradnju priključka na vodovodnu mrežu i obodni kanal s odvodnjom oborinskih voda, ugovorene vrijednosti 74.392.579,93 kuna.

Trenutno je u pripremi nastavak projekta sanacije odlagališta, a početak radova na sljedećoj fazi očekuje se krajem ove godine.

Inače, provedba projekta traje 84 mjeseca, započela je 1. siječnja 2017. te traje do 31. prosinca 2023. Ukupna vrijednost projekta je 289.007.799,65 HRK (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 191.445.727,93 HRK (s PDV-om) dok bespovratna sredstva koja su odobrena Gradu Splitu iznose  114.867.436,75 HRK (s PDV-om).