U atriju gradske uprave grada Splita –  10.lipnja 2021. održana je prva edukativna radionica na temu BIOOTPADA, u organizaciji splitske komunalne tvrtke Čistoća d.o.o., Udruge za edukaciju građana – Uzeg i Grada Splita.  Predavač je bio predstavnik splitske Udruge za edukaciju građana , stručni specijalist zaštite okoliša Mate Herceg koji je educirao zaposlenike grada Splita, predstavnike institucija te ostale zainteresirane dionike općenito o otpadu kao jednom od najvećih ekoloških problema današnjice. Poseban naglasak bio je na temi BIOOTPADA. Polaznici su iskazali izuzetno zadovoljstvo radionicom te visoku motiviranost na odvajanju biootpada i kompostiranja. Za sami početak tome će svakako pridonijeti i podijeljeni promidžbeni paketi s bio vrećicama, vrećicama za odvojeno prikupljanje otpada (žutu za plastiku i plavu za papir),  te letak s uputama na temu biootpada.

Nastavak edukacija slijedi po javnim tvrtkama, gradskim kotarevima i mjesnim odborima gdje su već podijeljene bio vrećice te plave i žute vrećice za odvajanje plastike i papira.