U sklopu akcije “Očistimo grad“ djelatnici Čistoće su tijekom proteklih tjedan dana očistili ukupno 396 lokacija na području gradskih kotara Varoš, Meje, Spinut, Lovret, Grad, Lučac-Manuš, Bačvice, Gripe, Lokve, Blatine-Škrape, Bol, Plokite, Kman, Kocunar, Sućidar i Pujanke.

Od 396, samo su 104 lokacije bile prijavljene Čistoći, a građani su na 198 lokacija nepropisno odložili glomazni otpad te na još 94 lokacije nepropisno ostavili građevinski otpad. Ukupna količina prikupljenog glomaznog otpada je 67.140 kilograma, a građevinskog otpada 22.940 kilograma.

Podsjećamo, akcija je započela 16. lipnja, a cilj je do 15. srpnja potpuno očistiti gradske javne površine od mikro deponija, kao i temeljito počistiti prostore oko kontejnera i zelenih otoka. Tako će do polovice srpnja djelatnici Čistoće i komunalni redari po dva puta obići svaki kotar, prema rasporedu redovnog odvoza glomaznog otpada te odvesti i sav otpad prijavljen za odvoz, kao i onaj nepropisno ostavljen.

Temeljito čišćenje grada jedno je od prvih poteza gradonačelnika Ivice Puljka, kako je i najavljivao u predizbornoj kampanji. – Ponovno koristim priliku pozvati sve građane da se drže reda kako bismo imali čist i ekološki uredan grad. To možemo postići jedino svi zajedno ako se pridržavamo pravila odlaganja otpadom. Pokažimo kako Split zaista može biti čist grad! –  kaže gradonačelnik Puljak.

Na mail adresu ocistimograd@cistoca-split.hr građani mogu prijaviti lokacije nepropisno odloženog otpada. Također, za prijavu je na stranicama Čistoće (https://www.cistoca-split.hr/) dostupan i obrazac „Očistimo grad“.