U sklopu akcije „Očistimo grad“ u protekla tri tjedna uklonjeno je 163.380 kg glomaznog otpada i 95.070 kg građevinskog otpada sa ukupno 1152 lokacije na području 27 gradskih kotara i 7 mjesnih odbora. Od ukupno očišćenih svega 279 lokacija nepropisno odloženog glomaznog otpada je prijavljeno Čistoći, dok  je 547 bilo  neprijavljeno. Sa  326 lokacija uklonjen je i nepropisno odloženi  građevinski otpad.

Podsjećamo, akcija je započela 16. lipnja, a cilj je do 15. srpnja potpuno očistiti gradske javne površine od mikro deponija, kao i temeljito počistiti prostore oko kontejnera i zelenih otoka. Tako će do polovice srpnja djelatnici Čistoće i komunalni redari po dva puta obići svaki kotar, prema rasporedu redovnog odvoza glomaznog otpada te odvesti i sav otpad prijavljen za odvoz, kao i onaj nepropisno ostavljen.