U utorak, 26.10.2021. godine održan je prvi sastanak ULG partnera (URBACT Local Groups) u sklopu projekta RU:RBAN Second Wave. Na sastanku su osim predstavnika Grada Splita sudjelovali predstavnici udruge Mi, udruge Most te udruge Permakultura Dalmacija dok su se predstavnici udruge Sunce i gradske tvrtke Parkovi i nasadi ispričali jer ne mogu sudjelovati na sastanku. Ovaj radni sastanak organiziran je na način da su predstavnici Grada Splita i udruge Permakultura Dalmacija prenijeli ostalim ULG partnerima svoja znanja i iskustva koja su stekli prilikom posjete Rimu koji je organiziran u sklopu projekta od 15.9.2021. do 17.9.2021. godine.

Osim navedenog, partneri su razmijenili svoja dosadašnja iskustva na području upravljanja i održavanja urbanim vrtovima te načine na koje mogu doprinijeti razvoju samog projekta u gradu Splitu. Usprkos vjerovanju kako je iskustvo i znanje dionika o urbanim vrtovima u Splitu nisko, tijekom razgovora otkrili su se mnogi manji projekti u kojima su partneri sudjelovali, a koji svakako mogu pomoći u budućem razvoju projekta RU:RBAN na lokalnoj razini.

Na samom sastanku naglasak je stavljen na buduće aktivnosti koje slijede, a posebice izradu Pravilnika o upravljanju urbanim vrtovima pri čemu su se svi partneri složili kako je ključno uključiti lokalnu zajednicu, relevantne udruge, gradske kotare i same građane kako bi se projekt uspješno proveo. Osim navedenog, izražen je velik optimizam zbog samog sudjelovanja Grada Splita u ovakvim projektima te nada da će gradska vlast i sami gradski vijećnici prepoznati potencijale ovog i sličnih projekata te da će se osiguravati sredstva u proračunu kako bi se i nakon provedbe projekta omogućio daljnji razvoj urbanih vrtova u Splitu.

Sam projekt URBACT Transfer Network (URBACT Transfer Mreža) financira i podupire Europski fond za regionalni razvoj & URBACT Program. Cilj URBACT transfer mreže je istražiti načine na koje se znanje i iskustvo Gradova dobre prakse može dijeliti i provoditi u drugim gradovima diljem Europske unije kako bi se potakao integriraniji i održiviji urbani razvoj. Grad dobre prakse u projektu RU:RBAN predstavlja i vodi grad Rim, a komponente prijenosa dobre prakse su izgradnja kapaciteta u organiziranju urbanih vrtova, osposobljavanje ljudi te samo upravljanje urbanim vrtovima.