Grad Split uspostavio je besplatnu uslugu dostave uplatnica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda putem elektroničke pošte kako bi svim svojim građanima i poslovnim subjektima olakšao njihovo zaprimanje te smanjio troškove tiska i dostave uplatnica.

Pozivaju se građani koji uplatnice žele primati putem elektroničke pošte da svoju adresu uz Zahtjev pošalju na e-mail adresu: dostava.podataka@split.hr.

Onima koji to ne učine, uplatnice za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda će se i dalje dostavljati u tiskanom obliku, putem pošte.

Smanjimo zajedno korištenje papira, budimo ekonomičniji i odgovorniji prema okolišu!