U prostorijama  Vodovoda i kanalizacije Split  od 06. do 10.prosinca 2021. održano je 5 edukativnih radionica na temu ODVAJANJA OTPADA I  BIO OTPADA, u organizaciji splitske komunalne tvrtke Čistoća d.o.o., Udruge za edukaciju građana – Uzeg i grada Splita.Predavač je bio predstavnik splitske Udruge za edukaciju građana , stručni specijalist zaštite okoliša Mate Herceg koji je educirao zaposlenike Vodovoda i kanalizacije Split  o otpadu kao jednom od najvećih ekoloških problema današnjice. Poseban naglasak bio je na problematiku odvajanja otpada unutar prostorija same tvrtke koja se nalazi na više lokacija i načini kako postati eko osviještena tvrtka. Polaznici su iskazali izuzetno zadovoljstvo radionicama, visoku motiviranost na odvajanju otpada i pomoći u cjelokupnom sustavu odvajanja. Tome će svakako pridonijeti i podijeljeni promidžbeni paketi s vrećicama za odvojeno prikupljanje otpada (žutu za plastiku i plavu za papir),  letci  na temu biootpada i digitalne upute za sve zaposlenike  s jasnim  koracima k boljem odvajanju otpada. Dogovoren je nastavak suradnje s istima u siječnju 2022. godine.

Nastavak edukacija slijedi po javnim tvrtkama (16.12.21. Splitska Obala) , gradskim kotarevima i mjesnim odborima gdje su već podijeljene bio vrećice, plave i žute vrećice za odvajanje plastike i papira.

Pomozimo svi – neka Split postane prvak u odvajanju otpada