Čistoća Split će uskoro ćemo započeti s podjelom manjih spremnika za biootpad obiteljskim kućama i manjim zgradama u našem gradu. Svi oni koji već posjeduju manji spremnik za miješani komunalni otpad, dobit će sličan, namijenjen odvajanju biorazgradivog otpada.

Spremnici za biootpad rezultat su projekta nabave provedenog u suradnji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Splita. Ovo je ujedno i zadnja Grupa spremnika koji su isporučeni prilikom čega Grad Split ima na raspolaganju ukupno 15.000 spremnika za biootpad veličine 80 L i 120 L. Vjerujemo da će i ovom isporukom spremnika građanima doći do jačanja ekološke svijesti građana i poboljšanja u odvajanju otpada te samim time i povećanja postotka odvojeno prikupljenog otpada.

Više o projektu možete pročitati na sljedećem linku, a količine spremnika koje pripadaju Gradu Splitu možete vidjeti u priloženoj tablici.

Novi spremnici za papir i plastiku sufinancirani sredstvima iz EU na ulicama grada Splita

Prihvatljivi troškovi nabave spremnika iznose 13.541.250,00 HRK dok se sukladno preuzetim obvezama iz Ugovora, Grad Split obvezao sudjelovati u prihvatljivim troškovima u visini od 15% sredstava, najviše do 2.031.187,50 HRK.

Novi spremnici za papir i plastiku sufinancirani sredstvima iz EU na ulicama grada Splita