Dana 09.veljače 2022. godine  uz sve epidemiološke mjere održana je  edukacija na temu odvajanja otpada na kućnom pragu. Edukacija se održala u prostorijama osnovne škole Mejaši i to za učenike 8. razreda.

U ovoj obrazovnoj ustanovi koja je najbliža odlagalištu otpada Karepovac  Udruga za edukaciju građana – UZEG razvijala je ekološku svijest i usmjeravala učenike na odgovorno ponašanje prema odvajanju otpada. Aktivnosti na nivou skupine su bili educiranje  o važnosti očuvanja prirode, pravilnom prikupljanju i odlaganju otpada. Tema radionica u sklopu projekta je odvajanje otpada, prvenstveno papira, plastike,stakla, tetrapaka i  bio otpada – kako bi  naučili da otpad nije smeće te stvorili naviku sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada u obitelji. Zanimljive su im bile teme o reciklažnim dvorištima i postupku oporabe. Osoblju škole smo približili rad tvrtke Čistoća Split .

Učenici su naglasili problem u ulici sv.Ižidora – smatraju da bi trebao biti veći broj zelenih otoka. Također je dogovoreno snimanje video uratka na temu odvajanja otpada.

Nakon edukacije svi polaznici su dobila na poklon plave i žute vrećice  i 4 različita letka koje nose svojim domovima i aktivno motiviraju ukućane na odvajanje otpada , te  brošure koje  su ostavljene u samoj  ustanovi  kako bi ih uvijek mogli podsjećati na odgovorno ponašanje prema okolišu.