Dovršetak radova na energetskoj obnovi Osnovne škole Mertojak i Dječjeg vrtića Mandalina te dobivanje certifikata  o poboljšanju učinkovitosti objekta bio je povod za završnu konferenciju koja je održana danas na platou ispred obnovljenih objekata. Riječ je o projektima vrijednima 9,8 milijuna kuna, od čega je 4 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj dok je ostalo financirano iz Proračuna Grada Splita.

Projekti su prijavljeni i na nacionalno sufinanciranje tako da je Grad dodatno umanjio vlastita sredstva financiranja za 2.933.094,01 kuna.

U sklopu energetske obnove izvedena je toplinska izolacija fasade, saniran je ravni krov, zamijenjena je vanjska stolarija te je postavljena LED rasvjeta. Također su zamijenjeni ručni regulacijski ventili s termoregulacijskim, rekonstruirane kotlovnice, uvedeno je hidrauličko balansiranje centralnog grijanja i ugrađene dizalice topline, dok je na krovu OŠ Mertojak ugrađen i fotonaponski modul za proizvodnju električne energije.

Osim mjera energetske učinkovitosti, izrađeni su i orijentacijski planovi za kretanje u građevini, čime se sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, osigurava pristupačnost i prilagodba kompleksa osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

Realizacijom ovih projekata djeca u ovim splitskim obrazovnim ustanovama dobila su ugodniji i ljepši prostor za boravak, učenje i igru, a sami objekti ostvarit će znatne uštede u potrošnji električne energije.

S ovim energetskim obnovama očekuje se ušteda u potrošnji električne energije, konkretno na DV Mandalini zgrada je iz energetskog razreda “C” prešla u razred “A”, dok na OŠ Mertojak zgrada je iz energetskog razreda “C” prešla u razred “B”, također škola će s fotonaponskim modulom proizvoditi vlastitu električnu energiju, a ono što se ne potroši za potrebe škole vraćat će se u mrežu.

Grad Split ne namjerava stati s ulaganjem u infrastrukturu škola i vrtića. Tako se  upravo završava energetska obnova OŠ Pojišan, a u suradnji s partnerima potpisana su dva ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte energetske obnove OŠ Split i DV Mertojak.  Riječ je o projektima energetske obnove javnih objekata u sklopu programa ELENA  koji su u potpunosti financirani od strane HABOR-a.