Kroz mjesec svibanj –  dane 04,05,06. 2022. godine održano je ukupno 11  edukacija na temu odvajanja otpada na kućnom pragu. Edukacije su se održale u prostorijama osnovne škole Lučac u sklopu eko projekta „Čuvaj ovaj svijet – nema ih još 5!“, a radionice je održala Udruga za edukaciju građana.

Razvijali smo ekološku svijest  i na samoj radionici  usmjeravali ih na odgovorno ponašanje prema odvajanju otpada.

Aktivnosti na nivou skupine su bili educiranje  o važnosti očuvanja prirode, pravilnom prikupljanju i odlaganju otpada.

Tema radionica u sklopu projekta je odvajanje otpada, prvenstveno papira, plastike, stakla, tetrapaka i  bio otpada – kako bi  naučili da otpad nije smeće te stvorili naviku sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada u obitelji. Zanimljive su im bile teme o reciklažnim dvorištima i postupku oporabe. Odgojnim djelatnicima škole smo približili rad tvrtke Čistoća Split .

Nakon edukacije svi polaznici su dobili na poklon plave, žute vrećice, metlice i  različite letke koje nose svojim domovima i aktivno motiviraju ukućane na odvajanje otpada , te  brošure koje  smo ostavili u samoj  ustanovi  kako bi ih uvijek mogli podsjećati na odgovorno ponašanje prema okolišu. Nastavak edukacija slijedi prema dogovoru za mjesec svibanj.