Nakon što su potpisani svi ugovori te izvršen prijenos vlasništva spremnika za biootpad na Grad Split otklonjene su i posljednje prepreke za postavljanje istih na ulice grada. Čistoća d.o.o. Split će uskoro započeti s postavljanjem istih na predviđene lokacije, a građane molimo da se informiraju o vrstama otpada koje mogu bacati u spremnike za biootpad.

U biootpad spada organski otpad isključivo biljnog porijekla, ukoliko se kompostira, može se koristiti za kao kvalitetno gnojivo. Organski otpad čini čak oko 30% ukupnog otpada u kućanstvu. U organski otpad ubrajamo sav biorazgradivi otpad, npr. ostatke voća i povrća, ljuske jaja, talog kave, ostatke čaja (s vrećicama), biljne ostatke iz vrta i sl. Ugledajući se u prirodu, ljudi su od davnine takav otpad kompostiranjem pretvarali u korisno dobro. Kompostiranje je, naime, prastara metoda pretvaranja organskih ostataka tvari u plodni humus. Možemo je primijeniti u vlastitom vrtu, a korištenjem prikladnog spremnika za kompostiranje čak i na balkonu.

To je ujedno i najprihvatljiviji način zbrinjavanja organskog otpada. Kompostiranjem iz organskog otpada nastaje kompost. Kompost kao dodatak tlu hrani biljke i pogoduje rastu biljaka, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu te stvara uvjete za život organizama u tlu. Komposter se može izraditi od drvenih letvica ili se može kupiti spremnik za kompostiranje namijenjen manjim količinama biootpada.

Više o kompostiranju pročitajte na našoj stranici ili na stranicama Čistoće Split.